Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego są organizatorami XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/20212. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 
 

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco:

Etap szkolny:            17 listopada 2021 roku, godz. 11.00

Etap diecezjalny:      9 marca 2022 roku, godz. 11.00

Etap ogólnopolski:   31 marca–2 kwietnia 2022 roku w Płocku

 

Formularz zgłoszeniowy: images/2022/formularz.doc

 

Więcej informacji: https://otk.pl/