- XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (zakres: Księga Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra).

Rejestracja szkół – 1 października 2021 r – 25 lutego 2022 r.

Etap szkolny: pisemny online – 9–10 marca 2022 r.

Przesłanie protokołów koordynatorom diec, do 23 marca 2022 r.

Etap diecezjalny – 21 kwietnia 2022 r.

Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze – 12–13 maja 2022 r.

Etap ogólnopolski – Finał: 30–31 maja 2022 r. w Niepokalanowie

 

Szczegółowe informacje na: www.okwb.pl