11. kwietnia br. miał miejsce finał wojewódzki XXIX Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas 6-8.

I miejsce zajęła uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi Ewy Gajda. Laureatka pierwszego miejsca zdobyła aż 55 punktów na 56 możliwych. Konkurs pod hasłem: „Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi" (Mk 14,62) i pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji bp. Sławomira Odera - biskupa gliwickiego odbył się w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu. Wzięło w nim udział 59 uczniów szkół podstawowych z diecezji sosnowieckiej, bielsko-żywieckiej, gliwickiej, archidiecezji katowickiej i częstochowskiej. Drugie - ex aequo – miejsce zajęła Kinga Krutak ze Szkoły Podstawowej w Milówce i Zuzanna Połącarz ze Szkoły Podstawowej nr 1w w Kozach (obie z diecezji bielsko-żywieckiej), a trzecie - Maria Markefka z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej - Salezjański Zespół Szkół im. św. Dominika Savio w Zabrzu (diecezja gliwicka). Przed ogłoszeniem wyników młodzież, katecheci wraz z opiekunami miała okazję zwiedzić Kolonię Ballestrema w Rokitnicy - zabytkowe osiedle robotnicze, gdzie znajdują się m.in. postawione na początku XX w. tzw. stalowe domy oraz zajrzeć do oddziałów klasowych szkoły salezjańskiej.

Na zakończenie konkursu biskup gliwicki Sławomir Oder skierował do uczestników następujące słowa: „W takim konkursie wiedzy biblijnej ważne jest nie tylko to, że człowiek zna odpowiedzi na pytania, które są mu stawiane. Najważniejsze jest to, że wobec pytań i wyzwań stawianych mu przez życie potrafi dać odpowiedź, która rodzi się ze spotkania z Panem Jezusem. I życzę, żeby ta wiedza biblijna, którą macie, przekładała się na waszą przyjaźń z Chrystusem i na życie według tego, co mówi On - wierny przyjaciel, mądry przywódca, nauczyciel. Niech ta wiedza, którą macie, będzie prawdziwą mądrością".