Zapraszamy na rekolekcje dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu w roku szkolnym 2020/2021.

Uwzględniając pozytywne doświadczenia rekolekcji dla kandydatów do bierzmowania z minionego roku ponawiamy zaproszenie na rekolekcje dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu w tym roku szkolnym. Katechetów, animatorów grup oraz duszpasterzy prosimy o organizowanie grup parafialnych, szkolnych lub dekanalnych oraz o towarzyszenie młodym w czasie rekolekcji.

 

Jesień 2020 r. 

16-18.10.2020 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

    6-8.11.2020 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy - odwołane

13-15.11.2020 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy- odwołane 

20-22.11.2020 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy- odwołane

 

Wiosna 2021 r.

 

   5-7.03.2021 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

12-14.03.2021 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

19-21.03.2021 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

16-18.04..2021 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

23-25.04..2021 r. - Brenna Leśnica, Państwo Setniccy

 

 

Zgłoszenia grup w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej. Koszt 140 zł (bez transportu).

Najpóźniej tydzień, przed daną serią rekolekcji, należy uiścić w Wydziale Katechetycznym opłatę za osoby biorące w nich udział.

W przeciwnym razie rezerwacja miejsc przepada i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

regulamin dla młodzieży - regulamin.pdf

karta zgłoszeniowa -  pobierz plik doc

karta informacyjna dla rodziców - karta_informacyjna.pdf

jednorazowe upoważnienie dla odbioru dziecka - pobierz plik doc