11 października 2020 r. o godz. 19.00 w XX Dzień Papieski oraz w roku setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II zapraszamy do oglądania filmu artystycznego „Akatyst – Totus Tuus”

W  Archidiecezji Katowickiej odbędą się dwie edycje warsztatów dla księży i
animatorów.

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej – Poznań 2021
„Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”

Warsztaty kierujemy do wszystkich pracujących z dorosłymi i młodzieżą: świeckich
i duchownych, katechetów, nauczycieli, animatorów i liderów grup parafialnych, doradców
życia rodzinnego, itp.

Podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP, jakie odbyło się na Jasnej Górze, został wybrany nowy przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego. Bp W. Osial zastąpi pełniącego dotychczas tę funkcję bp. Marka Mendyka.

30 lat temu religia powróciła do polskich szkół

„Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”
(Jan Paweł II, Christifideles Laici, nr 32)

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców