Komisja Episkopatu przestrzega przed samozwańczymi prorokami, którzy w tym czasie podają proste i naiwne „recepty”. „Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz decyzją MEN o zdalnej pracy z uczniami przypominamy katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło 20 marca br. przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Zostały określone zasady prowadzenia nauczania na odległość i możliwość oceniania i uczniów. Przepisy te będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

MEN: Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami w związku z zawieszeniem zajęć (komunikat)

Ponieważ szkoły pozostają zamknięte, zachęcamy Katechetów do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”