W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem św. Józefa zapraszamy do przeżycia wielkopostnego dnia skupienia w sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej.

Warsztaty dla nauczycieli religii, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje.

Startuje nowoczesny program wspierający nauczanie religii w szkołach.

 Badania dotyczące zdalnego nauczania religii i katechezy w czasie pandemii.

Informacja o szkoleniu dotyczące zasad ochrony dzieci młodzieży