Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy na inaugurację roku katechetycznego 2021/2022

11.09.2021, godz. 10.30

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach planuje otwarcie w semestrze letnim (od paździrnika 2021) kolejnej edycji studiów podyplomowych dla nauczycieli

Rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Obrazy z życia Jana Pawła II”, który zorganizowano w ramach IX edycji Gry Miejskiej.

45 uczestników ukończyło trzecią edycję Szkoły Katechetów Parafialnych.

Konkurs w 150 rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego