W dniu 25 czerwca br. miało miejsce rozdanie dyplomów stypendialnych Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka. Miało ono szczególny charakter, gdyż w tym roku świętujemy 25 rocznicę beatyfikacji 108 Męczenników II wojny światowej, wśród których jest Patron Funduszu. W uroczystościach uczestniczyli rodzice stypendystów, ich rodzeństwo oraz bliscy. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Olszowski. W homilii, nawiązując do swoich życiowych doświadczeń, zachęcił zgromadzonych do wdzięczności za otrzymane w życiu dobra, która wyraża się najpełniej w dzieleniu się nimi z innymi. Ks. Biskup wskazał również na aktualność Słowa Bożego, które proklamowane było podczas Liturgii Słowa.

            Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup wręczył dyplomy stypendialne młodym ludziom.
            Rozdanie dyplomów stypendialnych miało miejsce na zakończenie pięciodniowych rekolekcji, które młodzież przeżywała od piątku w Archidiecezjalnym Ośrodku Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej pod hasłem: Wy zatem tak się módlcie: „Ojcze nasz…” Słowa te wpisały się w przeżywany z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Rok Modlitwy. Stypendyści odkrywali znaczenie Modlitwy Pańskiej oraz poznawali swojego Patrona jako człowieka modlitwy. W czasie jednego ze spotkań w grupie stypendyści czytali artykuły naukowe z publikacji poświęconych ks. Szramkowi, a następnie tworzyli wezwania litanii za Jego wstawiennictwem. Symbole łamanego chleba oraz ziarenka gorczycy, które otrzymali stypendyści nawiązywały do próśb „Ojcze nasz”. Niedzielnej Eucharystii przewodniczył Ks. Arcybiskup Senior Wiktor Skworc, który w homilii podzielił się osobistym świadectwem związanym z beatyfikacją 108 Męczenników II wojny światowej, a także nawiązał do homilii wygłoszonej przez kard. Angelo Comastriego w Watykanie z okazji 10 rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II. Decyzją Księdza Arcybiskupa Wiktora kolekty z Mszy Świętej z udzielaniem sakramentu bierzmowania zasilają systematycznie Fundusz Stypendialny, dzięki czemu można objąć materialną pomocą tak dużą grupę młodych ludzi.        

          Kapituła Funduszu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2024 r. rozpatrzyła 81 wniosków i podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2024/2025. Otrzymały je 74 osoby z 45 parafii archidiecezji katowickiej. Najwięcej stypendystów pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu (7), św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju (6), św. Izydora w Jankowicach (4) i Wszystkich Świętych w Pszczynie (4).

         Spośród 74 stypendystów 53 kontynuuje udział w programie stypendialnym, zaś 21 po raz pierwszy składało wnioski. Adresatami stypendiów są zdolni i pracowici uczniowie ostatnich klas gimnazjów, wszystkich klas szkół średnich, których średnia ocen wynosi minimum 4,5 oraz studenci pierwszego roku wyższych uczelni, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 65% najniższego wynagrodzenia netto – w roku 2024 jest to kwota – 2094 złotych. W pierwszej kolejności stypendia otrzymuje młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem, a także ci ubodzy uczniowie i studenci, którzy mają sprecyzowane zainteresowania i mogą się wykazać sukcesami w jakiejś dziedzinie. Stypendium przyznawane jest na jeden rok nauki z możliwością przedłużenia na kolejne lata pod warunkiem, że stypendysta spełnia wyżej wymienione wymogi.
        Stypendyści kilka razy w roku uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w parafiach św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju oraz w Wydziale Katechetycznym w Katowicach. Angażują się również oraz pomagają ze swoimi Rodzicami w różnych inicjatywach diecezjalnych, np. Gra Miejska: „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”, czy Jubileusze Małżeńskie.

       Inicjatorem Funduszu Stypendialnego dla młodzieży archidiecezji katowickiej było Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny”. 13 czerwca 1999 roku redaktor naczelny tego tygodnika ks. prałat Stanisław Tkocz podpisał akt założycielski, w którym czytamy: Redakcja tygodnika „Gość Niedzielny” oczekując kolejnej pielgrzymki Jana Pawła II
do Ojczyzny, ustanawia fundusz stypendialny w wysokości 20.000 tys. zł rocznie. Fundusz nosić będzie imię bł. Emila Szramka, gorliwego kapłana, męczennika, śląskiego humanisty i patrioty
.

      Fundusz Stypendialny archidiecezji katowickiej stał się odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II, by wierni kościoła katolickiego przywiązywali wielką wagę do kształcenia dzieci
i młodzieży na wysokim poziomie. Mottem Funduszu stały się słowa z homilii Jana Pawła II, którą wygłosił 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach podczas Mszy kanonizacyjnej bł. Jadwigi Królowej: „Taka siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu”.

        Po prawie czterech latach funkcjonowania funduszu stypendialnego „Gościa Niedzielnego” ks. Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń powołał z dniem
25 marca 2003 roku Fundusz Stypendialny Archidiecezji katowickiej im. bł. Ks. Emila Szramka, kontynuując i rozszerzając wcześniejszą inicjatywę. Statut Funduszu stypendialnego został podpisany 13 stycznia 2003 roku w 61 rocznicę męczeńską śmierci ks. Emila Szramka w obozie koncentracyjnym w Dachau.        

       Od dnia 19 września 2014 r., czyli od dnia uzyskania osobowości prawnej przez ustanowioną przez Archidiecezję Katowicką, Katolicką Fundację Młodzi dla Młodych Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka stanowi wewnętrzną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej tejże Fundacji i działa w ramach jej struktur.

Zdjęcia z rekolekcji oraz rozdania dyplomów stypendialnych znajdziemy tutaj:
https://photos.google.com/share