Drodzy Katecheci !

Z inicjatywy Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej powstały materiały katechetyczne zatytułowane „Na spotkanie z Panem Jezusem”. Są one poświęcone formacji pierwszokomunijnej dzieci i ich rodziców, i są przeznaczone do sakramentalnej katechezy parafialnej.

Katechumenalny model, na którym oparte są materiały, stawia przede wszystkim na stopniowe, głębokie i wspólnotowe wprowadzanie dzieci w życie chrześcijańskie. Materiały składają się z czterech części:

1. „Bóg mnie woła” (spotkania mają na celu uświadomienie dzieciom, że od chrztu świętego należą do rodziny dzieci Bożych i Bóg nieustannie, na różne sposoby, przywołuje je do siebie).

2. „Biegnę na spotkanie” (spotkania zwracają uwagę na kształtowanie w dzieciach postaw związanych z sakramentem pokuty i pojednania. Nie chodzi jednak wyłącznie o postawy pokutne, ale o wychowanie moralne w ogólności i przygotowanie do spotkania z Jezusem Miłosiernym).

3. „Razem świętujemy” (spotkania wprowadzają dzieci w obrzędy liturgii Mszy świętej oraz bezpośrednie przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii).

4. „Kochamy Jezusa” (spotkania dają wyraz potrzebie pielęgnowania przez dzieci zażyłej więzi z Jezusem, której pogłębianie jest głównym celem formacji chrześcijańskiej).

Materiały do katechezy parafialnej eksponują znaki liturgiczne, słowo Boże i obrzędy liturgiczne. Stałym elementem spotkań jest modlitwa proponowana w różnej formie. Stanowi ona ważne ogniwo w wychowaniu dzieci do nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Zadaniem wszelkiej katechezy, a w szczególności katechezy parafialnej, jest prowadzenie dzieci do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem (zob. WKEP 12).

Materiały zachęcają, aby przygotowanie pierwszokomunijne w parafii nie było wydarzeniem chwilowym, okazjonalnym, ale by zmierzało do permanentnej formacji dzieci i ich rodziców.

Dzięki zaangażowaniu rodziny i wspólnoty parafialnej dzieci mogą lepiej zrozumieć i przeżyć I Komunię św., co stanowi solidny fundament dla ich dalszego rozwoju duchowego.

Jest to nieoceniona pomoc w przygotowaniu dzieci, ale też ich rodziców do I Komunii św. i sakramentu pokuty i pojednania.

Kilka przykładowych scenariuszy spotkań (załącznik PDF)

Więcej o materiałach „Na spotkanie z Panem Jezusem” na stronie internetowej: https://pierwszakomunia.archibial.pl.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. Dane kontaktowe na stronie internetowej Wydziału: https://katecheza.archibial.pl.

Prezentacja: https://opoka.news/file_get.php?fid=240276

Polecamy powyższe materiały, jako pomoc w katechezie parafialnej, przygotowującej dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. 

ks. Krzysztof Sosna