Publikujemy oświadczenie dyrektorów wydziałów katechetycznych wobec działań MEN w sprawie nauczania religii w szkole

Oświadczenie: https://episkopat.pl/oswiadczenie-dyrektorow-wydzialow-katechetycznych-stanowczy-sprzeciw-wobec-dzialan-men/