Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni

(1 Kor 15, 21-22

Przeżywając Misterium Paschalne wnikamy w tajemnicę miłości Boga, Który „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew” (Ef 1, 4-7).

Niech doświadczenie tej tajemnicy w liturgii Triduum Paschalnego przenika nasze życie.        

Na czas Świąt Wielkanocnych, przeżywanych w gronie naszych najbliższych, nasze serca wypełnią się ufnością i radością, spoglądając z wiarą na przyszłość, której Panem jest Chrystus Zmartwychwstały.

Życzą:

ks. Roman Buchta

ks. Robert Kaczmarek

ks. Krzysztof Sosna

Małgorzata Krzeszowska