20 kwietnia br. odbywał się diecezjalny etap XXVII ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Tematem konkursu była znajomość Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków.

Etap diecezjalny Archidiecezji Katowickiej odbywał się w Domu Parafialnym przy parafii świętej Marii Magdaleny w Tychach. Zgromadził on ponad 70 uczestników. Na napisanie swojego testu młodzież miała 45 minut, odpowiadając na pytania zamknięte oraz dwa otwarte. W sumie 45 pytań punktowanych na 90 punktów.

W etapie pisemnym najlepsza okazała się Natalia Wachel z klasy maturalnej z I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach im. Leona Kruczkowskiego zdobywając 85 punktów. Natalia, a także sześć osób, które najlepiej napisało swoje prace, przeszły do etapu ustnego, w którym trzeba było odpowiedź na trzy pytania, związane z lekturą zadanych ksiąg biblijnych.

W ostateczności Natalia Wachel i Mateusz Pawłowski zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. To uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach im. Leona Kruczkowskiego (katecheta ks. Piotr Nadrowski), a Jakub Kotula z III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza (katecheta ks. Tomasz Mandrysz) zajął III miejsce.

Oprócz nagród książkowych młodzież otrzymała bony na 300, 200 i 100 PLN do sklepu ze sprzętem elektronicznym.

Uczniowie przechodzą do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2023 roku w Niepokalanowie.

Życzymy sukcesu w finale konkursu.