Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Konkurs plastyczny dla szkół specjalnych na wykonanie plakatu.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach.

Honorowy patronat objął  Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej.

Celem konkursu jest:

  • Przedstawienie Zmartwychwstania Jezusa w sposób ewangelizacyjny,
  • Ukazanie jak odzyskać relację z Jezusem
  • Pokazanie jak odnowić wiarę
  • Zaprezentowanie jak odrodzić relację z bliskimi.

Format plakatu – A2

Technika – dowolna

Praca indywidualna lub zbiorowa (max. 6 osób)

Podpisane prace należy przekazać  do 31 marca 2023r na adres:

Zespołu Szkół Specjalnych w Tychach

ul. Edukacji 21

43-100 Tychy

(nr Tel: 695223919 lub 665990808)

Niezbędne informacje na stopce pracy:

Imię i nazwisko uczestnika /uczestników oraz wiek……………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………. Tel kontaktowy……………………….

Nazwa, adres szkoły…………………………

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów.

W imieniu organizatorów:

Elżbieta Uljanowska

kontakt: 695 223 919