W ramach prac Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN przygotowaliśmy w ostatnim czasie dwie propozycje, które – mamy nadzieję – mogą być pomocą w codziennej pracy katechetów.

  1. Portal KONTRARGUMENT.PL

Hasłem portalu jest: „Wychowanie w czasie sporów w kulturowych”. Portal jest próbą odpowiedzi na wyzwanie jakie dla szkolnej edukacji, wychowania rodzinnego, ale także dla katechezy stanowi fakt, że dzieci i młodzież stykają się coraz częściej z podważaniem wartości małżeństwa, rodziny i płci oraz z forsowaniem zmian w sposobie rozumienia tych rzeczywistości. Poprzez portal KONTRARGUMENT.PL chcemy pomóc wszystkim, którzy podejmują to wielkie wyzwanie. Tej pomocy służą trzy moduły portalu:

  • Mapa sporów kulturowych. Mapa dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat sporów kulturowych. Ma także interaktywny charakter – przy każdej ze spornych kwestii, po prezentacji stanowisk, argumentów i kontrargumentów jest moduł umożliwiający włączenie się w dyskusję.
  • Sokratejski model metodyczny. Model to szereg zaleceń, jak prowadzić zajęcia na trudne, kontrowersyjne tematy, kiedy można spodziewać się, że uczniowie będą mieli inne zdanie niż nauczyciel. Zalecenia te są inspirowane metodyką prowadzenia rozmów przez Sokratesa (stąd nazwa modelu) oraz ideą „negocjacyjnego jujitsu”
  • Scenariusze zajęć. Scenariusze są praktyczną ilustracją proponowanego modelu. Dotyczą takich obszarów tematycznych jak: małżeństwo, rodzina, płeć i tolerancja. Można je bezpłatnie pobierać z portalu. 

    2. Udostępnienie w serwisie Szkolenia NATAN filmów edukacyjnych RODZINA 5.0
    przygotowanych przez Wydział Katechetyczny i Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej

Filmów jest łącznie 28. Są dostępne w dwu pakietach – po 14 filmów w każdym pakiecie. Filmy w całości zostały przygotowane przez młodzież: członków Telewizji Szkolnej I LO w Bochni. Są to wywiady z różnymi osobami: psychologami, teologami, farmaceutami, katechetami, kapłanami zajmującymi się na co dzień tematyką rodziny. Wywiady dotyczą tematów omawianych na katechezie w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej. Integralną częścią projektu są karty pracy dla uczniów – do każdego tematu przygotowane zostały notatki i ćwiczenia dla ucznia. Całość opracowana została w taki sposób, by dać katechecie narzędzie do skutecznego i „bezpiecznego” omówienia czasem trudnych i kontrowersyjnych tematów, które często pomija się na katechezie. Po zakupieniu pakietów filmy można oglądać na stronach naszego serwisu Szkolenia NATAN albo pobrać je na komputer.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd SP NATAN

dr Zbigniew Barciński

mgr Dorota Ząberg

dr Jerzy Jarosiński