Nasza archidiecezja otrzymała nowe miejsca w programie stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przyjmujemy uczniów po pierwszym semestrze klas VII szkoły podstawowej oraz ze szkół ponadpodstawowych. Studenci mogą otrzymywać stypendium tylko i wyłącznie w ramach kontynuacji wcześniejszego uczestnictwa w programie. Kryteria: średnia ocen co najmniej 4,8 w szkole podstawowej lub 4,5 w szkole ponadpodstawowej, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł brutto (nie uwzględniamy programu 500+). Wniosek wstępny można znaleźć na stronie: https://wk.katowicka.pl/stypendia/fundacja-dzielo-nowego-tysiaclecia

Więcej informacji na stronie www.dzielo.pl. Wniosek wstępny należy jak najszybciej złożyć w Wydziale Katechetycznym. Po wygenerowaniu przez nas konta kandydata w systemie stypendysta.pl będzie można złożyć właściwy wniosek.

Prosimy Was o przekazanie tej informacji uczniom i wychowawcom klas oraz pomoc młodzieży w składaniu wniosków. Serdecznie dziękuję za współpracę w dziele pomocy zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin.

Ks. dr Robert Kaczmarek