Nabór wniosków do programu stypendialnego Funduszu im. bł. ks. Emila Szramka

Do końca lutego 2022 r. należy składać wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2022/2023. Prosimy o przypomnienie uczniom, którzy już otrzymują to stypendium, a chcieliby nadal z niego korzystać, o konieczności ponowienia wniosku. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać najwcześniej uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, a najpóźniej maturzyści). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1536 złotych netto (w dochodach nie uwzględniamy programu 500+). Wnioski można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego:

https://wk.katowicka.pl/stypendia/fundusz-stypendialny-bl-ks-emila-szramka

Prosimy Was o przekazanie tej informacji uczniom i wychowawcom klas oraz pomoc młodzieży w składaniu wniosków. Serdecznie dziękuję za współpracę w dziele pomocy zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin.

Ks. Robert Kaczmarek