W czasie zjazdu Stowarzyszenia wybrano nowy zarząd. Przewodniczącym SKP został: Ks. prof. UŚ dr hab. Roman Buchta.

Wiceprzewodniczącą SKP została Pani prof. dr hab. Anna Zellma. Sekretarzem-Skarbnikiem został ks. dr Michał Borda. Członkami zarządu SKP zostali: ks. dr Jarosław Kowalczyk i ks. dr Paweł Kindracki.
Gratulujemy naszemu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego wyboru i życzymy światła Ducha Świętego w kierowaniu stowarzyszeniem.
https://opoka.news/zjazd-stowarzyszenia-katechetykow-polskich