"...słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa" (Iz 55, 11)

Zakończył się kolejny rok szkolny i katechetyczny.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom katechizującym za trud głoszenia Ewangelii w szkole, w tym trudnym czasie pandemii i zdalnego nauczania.

Niech Słowo Boże owocuje w życiu tych, do których Bóg z tym Słowem Was posłał.

Życzymy dobrego odpoczynku, odnowienia sił fizycznych i duchowych.

 

Szczęść Boże

 

ks. Roman Buchta

ks. Robert Kaczmarek

ks. Krzysztof Sosna

Małgorzata Krzeszowska