Prezentowana praca to biografia niezwykłego człowieka, który przyczynił się do przełomu w myśleniu o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i katechezie specjalnej dla nich.

Książka:

  • zapoznaje czytelnika z życiem i pedagogiką specjalną i osobowością KML, ukazując źródła jego motywacji i działania na rzecz osób niepełnosprawnych od najwcześniejszych lat życia;
  • przedstawia jego dokonania jako człowieka, obywatela miasta Poznania, orędownika niepełnosprawnych, katechety, pedagoga specjalnego, wykładowcy, charyzmatycznego dyrektora szkoły specjalnej, poety, założyciela polskiego programu Pilgrim;
  • zawiera wspomnienia osób, znających osobiście bohatera książki, które czynią ją wiarygodnym świadectwem wielkości człowieka, któremu wielu zgodnie przyznaje zaszczytne miano Poznańczyka;
  • prezentuje bibliografię pism K. M. Lauscha, aneksy: składanka, materiały niepublikowane - referaty, wykłady, opracowania, biogram, wiersze.

 

Niewątpliwie książka poświęcona życiu i działalności Krzysztofa Lauscha wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach naukowych z pedagogiki oraz katechezy specjalnej i będzie cennym źródłem informacji dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Halina Koselska-Kubiak znakomicie opracowała historię człowieka, który połączył nie tylko Poznań z Wiedniem, ale otworzył nasze oczy na to, aby w każdym człowieku z niepełnosprawnością dostrzec dary Boże, które są w nim, a także pomóc mu je przyjąć i rozwijać.

  1. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Najnowsze

16 marzec 2022

Wyniki XXVI Wojewódzki Konkurs Biblijny dla Szkół Podstawowych

Wyniki XXVI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych

08 maj 2021

Postrzeganie nauki, wiary i duchowości wśród uczniów szkół średnich

Prośba do nauczycieli szkół ponadpodstawowych o przeprowadzenie ankiety dot. postrzegania przez uczniów...

05 maj 2021

IX Gra Miejska ,,Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”

Wojewódzkie konkursy o św. Janie Pawle II z okazji 101 rocznicy...