Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach Śląskich Ekumenicznych Dni Biblii 2021 pt. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec(Łk 6,36 BE), jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlić środowiskowych.

Cele konkursu jest zachęcanie uczestników do lektury Pisma Świętego; aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego związanych z tą problematyką; propagowanie postawy szacunku, tolerancji i zrozumienia chrześcijan i innych religii; propagowanie ekumenizmu i otwartości na człowieka oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i komputerowych.

Organizatorem konkursu są Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej oraz Inicjatywa Oecumenica Silesiana.

 Regulamin konkursu: pobierz plik pdf

Najnowsze

05 marzec 2021

Finał diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej 2021

W dniu 2. marca 2021 r. miał miejsce finał diecezjalny XXXI Olimpiady...

04 marzec 2021

Wielkopostny dzień skupienia katechetów w roku św. Józefa

W związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem św. Józefa zapraszamy...

04 marzec 2021

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

To zaproszenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału...