Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna „Przystań" i Fundacja „Rodzina

jest najważniejsza" organizują kolejną edycję warsztatów

psychologicznych dla liderów (nauczycieli, katechetów, wychowawców,

pedagogów, doradców życia rodzinnego i innych zainteresowanych), pt.

„Zrozumieć emocje (2) – lęk". Odbędą się one w sobotę 26 września br. Są

jeszcze wolne miejsca. Warsztaty oprócz charakteru self experience mają

również formę szkolenia zawodowego – uczestnicy otrzymują certyfikat (8

h szkolenia), który można wykorzystać na ścieżce rozwoju zawodowego.

Miejsce warsztatów tym razem w budynku WTLUŚ. Więcej informacji na

stronie www.przystan.katowice.pl

    warsztaty:   pobierz plik pdf