Podziękowanie Księdza Jubilata.

Ksiądz Jubilat dr hab Roman Buchta dziękuje wszystkim metodykom i katechetom.

KJB

2018-05-26

„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano”
 (Mdr 7,15)

Wszystkim katechetom Archidiecezji katowickiej, doradcom metodycznym oraz pracownikom Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, składam serdeczne podziękowania za dar modlitwy, życzenia, przygotowanie i obecność na jubileuszowej Eucharystii oraz piękny dar kielicha mszalnego. Dziękując Bogu za liczne wyrazy duchowej jedności i wypraszając łaski potrzebne Wam w codziennej posłudze, polecać będę wszystkich przez wstawiennictwo Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej podczas Mszy Świętej sprawowanej w niedzielę 27 maja na piekarskim wzgórzu.

Ks. Roman Buchta

Galeria zdjęć z jubileuszu

Aktualności