Pielgrzymka Dzieci Komunijnych do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach

Niedziela 10.06.2018 r. początek godz. 13.30. 

XJB

2018-05-26

„Święty Stanisławie Kostko – prowadź nas ku niebu!”

Zapraszamy na pielgrzymkę dzieci komunijnych!

Pielgrzymka dzieci wczesnokomunijnych i pierwszokomunijnych  do archikatedry Chrystusa Króla – 10.06.2018 r. 13.30 – rozpoczęcie pielgrzymki na placu przed Kurią Metropolitalną

Program:
1.    „Kostka znaczy więcej” – zawiązanie wspólnoty na placu przed Kurią Metropolitalną oraz procesja do katedry
2.    „Idź naprzód, zmierzaj wyżej!” – celebracja chrzcielna w katedrze 
3.    „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony” – Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa dra Wiktora Skworca
4.    „Jesteśmy jak >>Kostka<<” – pamiątkowe zdjęcie

Ok. 16.45 – zakończenie pielgrzymki

1.    Prosimy, aby rodzice i dzieci z danej parafii przygotowali, umieszczony na drążku, drogowskaz (ok 1m) z nazwą parafii oraz odległością do katedry Chrystusa Króla 
w Katowicach (według wzoru, np.: Parafia św. Stanisława Kostki w Giszowcu – 6,7 km). Na drugiej stronie drogowskazu prosimy o wypisanie imion dzieci komunijnych z danej parafii.
2.    Podczas celebracji drogowskazy zostaną ustawione w prezbiterium katedry. Będziemy modlić się o łaskę świętości dla dzieci i ich rodzin, a każda grupa wypowie wspólnie wezwanie: „Święty Stanisławie Kostko, prowadź nas ku niebu! Proszą dzieci z parafii ……………..”. 
3.    Każde dziecko otrzyma na pamiątkę muszlę pielgrzyma oraz obrazki ze św. Stanisławem Kostką.
4.    Na zakończenie zapraszamy tradycyjnie do wspólnego zdjęcia na schodach katedry. 

Prosimy o przekazanie rodzicom, dzieciom i katechetom, zaproszenia i informacji o tym jak będzie przebiegać pielgrzymka. 
W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach. tel. 519 546 011. W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie grupy i podanie przybliżonej ilości dzieci na adres: katechetyczny@archidiecezjakatowicka.pl  do dnia 4 czerwca 2018 r. 

W imieniu Wydziału Katechetycznego:
Ks. dr hab. Roman Buchta
Ks. dr Robert Kaczmarek
Ks. dr Marceli Cogiel
Ks. Jacek Błaszczok

Aktualności