XVII Wojewódzki Konkurs Biblijny dla Gimnazjum - wielki finał

Miejsce I - Aleksandra Strach reprezentująca Zespół Szkół z Górek Wielkich, katecheta - Ks. Tomasz Stanek - Diecezja Bielsko Żywiecka. Miejsce II – Marcin Płonka reprezentujący Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 z Wieprza - katecheta Ks. Piotr Wróbel - Diecezja Bielsko Żywiecka. Miejsce III - Julia Barańska reprezentująca Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach - katecheta  - Ks. Patryk Mach Archidiecezja Częstochowska.

Wydział Katechetyczny

2018-04-27

W dn. 26.04.2018 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się finał XVII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla Gimnazjum. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4). Wzięli w nim udział uczniowie z pięciu diecezji: Bielsko Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej, Katowickiej. Finaliści przeszli etap szkolny i rejonowy. Do konkursowych szranków stanęło 60 gimnazjalistów. 
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązywać test składający się z 26 zróżnicowanych pytań. Musieli wykazać się znajomością treści Księgi Dziejów Apostolskich, przypisów wyjaśniających treść, a także informacjami z zakresu historii Kościoła czasów apostolskich.  
W gmachu Wydziału Teologicznego powitał uczniów Dziekan Wydziału ks. prof. Antoni Bartoszek. Pozdrowienia, życzenia udanego konkursu przekazali ze strony władz miasta Katowic Wieceprezydent  p. Waldemar Bojanur, ze strony Katowickiego Kuratorium Oświaty – Kurator p. Jacek Szczotka.
Gimnazjaliści ze swymi opiekunami obejrzeli spektakl „Tobiasz” – wystawiany przez Teatr św. Franciszka z Katowic. 

Laureatami konkursu zostali:      
Miejsce I - Aleksandra Strach reprezentująca Zespół Szkół z Górek Wielkich
Katecheta - Ks. Tomasz Stanek
Diecezja Bielsko Żywiecka
Miejsce II – Marcin Płonka reprezentujący Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 z Wieprza
Katecheta Ks. Piotr Wróbel
Diecezja Bielsko Żywiecka
Miejsce III - Julia Barańska reprezentująca Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach
Katecheta  - Ks. Patryk Mach 
Archidiecezja Częstochowska
Miejsce IV Paweł Kocybała reprezentujący Szkołę Podstawowa nr 47 w Bytom Stolarzowicach.
Katecheta Ks. Sławomir Młodzik
Diecezja Gliwicka
Miejsce V Michał Stano reprezentujący Szkołę Podstawowa Nr 2 w Jaworznie.
Katecheta – mgr Krystian Gierczyk
Diecezja Sosnowiecka

 

W imieniu uczestników i organizatorów konkursu pragniemy podziękować
Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupowi Wiktorowi Skorcowi za patronat i duchowe wsparcie oraz nagrody. Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Adamowi Wodarczykowi za obecność, skierowane do uczestników słowo oraz wręczenie nagród. Gospodarzom miejsca na czele z Ks. Dziekanem Wydziału Teologicznego ks. prof.  Antonim Bartoszkiem. Ks. Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego dr Markowi Pankowi oraz Ks. dr. Maciejowi Basiukowi pracownikowi Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu za merytoryczną pomoc w przygotowaniu pytań na wszystkich poziomach konkursu. Pracownikom Wydziału Katechetycznego na czele z Dyrektorem ks. dr hab. Romanowi Buchcie, Ks. dr Robertowi Kaczmarkowi i p. Małgorzacie Krzeszowskiej. Metodykom nauczania religii archidiecezji katowickiej za pomoc w przeprowadzeniu finału i organizację etapów szkolnych i rejonowych. 
Dyrektorom i Pracownikom Wydziałów Katechetycznych diecezji Bielsko Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej za pomoc i sugestie organizacyjne. Ks. Ekonomowi WŚSD Markowi Konskowi za aprowizację konkursu.
To była ostatnia edycja konkursu w formule finału wojewódzkiego. Tym wszystkim, którzy przez XVII edycji brali w nim udział życzymy, by czas poświęcony studiowaniu Słowa Bożego był czasem przynoszącym duchowe owoce w ich życiu.

 

Aktualności