Gra miejska "Św. Jan Paweł II naszym przewodnikiem" 2018

Gra miejska dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  I ponadgimnazjalnych oraz grup parafialnych

Wydział Katechetyczny

2018-04-13

GRA MIEJSKA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW 
I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ GRUP PARAFIALNYCH
 


    W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach organizują 19 maja br. Grę Miejską: „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”- VII edycja. Adresatami tej inicjatywy są uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież z parafialnych grup duszpastersko-formacyjnych. 
    Celem Gry jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu pamięci o św. Janie Pawle II, jak również popularyzowanie Jego życia i nauczania, a poprzez to zaszczepianie 
w młodym pokoleniu uniwersalnych wartości. W tym roku przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to również rok poświęcony św. Stanisławowi Kostce. Te okazje stanowią szczególne okoliczności tegorocznej Gry Miejskiej.  Jak zawsze jest ona również idealną okazją do kształtowania umiejętności zdrowego współzawodnictwa, które prowadzi do budowania wspólnoty.
    Szkoła, parafia, grupy duszpastersko-formacyjne mogą zgłosić jedną lub kilka 4–5 osobowych drużyn na specjalnie przygotowanych formularzach. Podczas Gry uczestnicy pokonują wyznaczoną trasę, docierając do wyznaczonych punktów, gdzie odpowiadają na postawione pytania i wykonują odpowiednie zadania. W ramach przygotowania należy przeczytać lub obejrzeć proponowane materiały, które zostaną przesłane na maila opiekuna drużyny.
    Początek Gry o godz. 10.00, a zakończenie – około godz. 16.00. Całość konkurencji będzie odbywać się na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Podczas spotkania przewidujemy również wspólną zabawę, śpiew, poczęstunek oraz  modlitwę. Na zwycięzców czekają medale oraz nagrody. W tym roku do gry włączą się również Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, a także Wydział Prewencji Śląskiej Policji. 
    Zgłoszenia drużyn należy dokonać przesyłając wypełniony „formularz zgłoszenia drużyny” na adres gra.miejska.katowice@gmail.com do dnia 8 maja 2018 r. Po zgłoszeniu drużyny na maila opiekuna zostaną przesłane szczegółowe informacje oraz pliki z lekturami do przeczytania. Drużyna otrzyma również od organizatorów nazwę, nawiązującą do jednego z wezwań litanii do św. Jana Pawła II. Zadaniem drużyny jest przygotowanie dużego emblematu z tą nazwą (ok. 1 metra; najlepiej na patyku), z którym będzie poruszać po trasie Gry Miejskiej. 
Prosimy Was o zachęcenie dzieci i młodzieży oraz rodzin do udziału w tej inicjatywie.    
  
Szczęść Boże!                                                                              

Ks. dr Robert Kaczmarek
archidiecezjalny wizytator katechetyczny
koordynator Fundacji KEP FDNT 
w archidiecezji katowickiej

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Oświadczenie rodziców
  3. Zasady bezpieczeństwa
  4. Zgłoszenie

 

Aktualności